Kwaliteit

schoonmaak kwaliteit - ter wal facilitair beheerKwaliteit schoonmaak

“Als er een manier is om het beter te doen,vind die dan”.
Thomas A. Edison

Ter Wal Facilitair Beheer maakt onderscheid tussen twee verschillende soorten van kwaliteit namelijk technische schoonmaakkwaliteit en kwaliteitsbeleving.
Daar de technische kwaliteit eenvoudig vast te stellen is middels de door ons verstrekte software (M-calc) of door dit door ons periodiek te laten toetsen, is de kwaliteitsbeleving een ander verhaal. Hierbij hebben we te maken met verwachtingen en in te hoge verwachtingen schuilt de grootste teleurstelling. Het is dan ook van groot belang om een helder uitgangspunt vast te stellen en dit desgewenst te communiceren naar alle betrokkenen.

Technische schoonmaakkwaliteit

De technische kwaliteit is eenvoudig vast te stellen middels de door ons geleverde software op basis van de DKS-Controle.
Voor de dagelijkse aan- en bijsturing van de medewerkers wordt het van het VSR-systeem afgeleide DKS controlesysteem gebruikt. Dit is een hulpmiddel voor de facilitair professional. De controles kunnen snel en regelmatig worden uitgevoerd, waarna bijsturing direct kan plaatsvinden.

De uitgangspunten va een DKS –Controle zijn:

 •  Inzage verschaffen in de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden in de ruimte-taak-afdeling of gebouw.
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten van afwijkingen:
  Vuilfout  (= niet uitgevoerd), Methodefout (= verkeerd schoongemaakt) of Periodiekefout (= niet op tijd uitgevoerd of niet met de juiste frequentie opgenomen in het programma).
 • Het direct signaleren van afwijkingen op het werkprogramma stimuleert de zelfcontrole van uitvoerend personeel en helpt bij het aantonen van de eventuele kritieke punten binnen de uitvoer.
 • De software bepaalt een steekproef waardoor u dus gedwongen wordt om willekeurige ruimtes te controleren. Dit voorkomt bedrijfsblindheid bij de controleur.

U kunt ervoor kiezen de DKS-Controles zelf uit te voeren waarbij u gebruik maakt van onze software, of u kunt deze controles door ons periodiek of op afroep laten uitvoeren.

Kwaliteitsbeleving

Al is een gebouw zo schoon dat je er van de grond kunt eten, toch kan het maar zo zijn dat een opdrachtgever of zijn eindgebruikers als personeelsleden of huurders toch ontevreden zijn.
Schoonmaak is dan ook meer dan het schoonhouden van een gebouw alleen.

Vaak wordt deze onvrede veroorzaakt door zaken als te veel personeelswisselingen, brutale of juist erg introverte personeelsleden, geen adequate afhandeling van opmerkingen of verbeterpunten of een slordige facturatie. Maar ook slechte persoonlijke hygiëne of werkkleding van een personeelslid van de opdrachtnemer kan dusdanig veel ergernis opwekken dat men, ondanks dat de technische kwaliteit in orde is, toch ontevreden is.

Dit soort zaken kunnen wij voor u ondervangen door in het schoonmaakbestek aanvullende eisen op te tekenen welke voor u als opdrachtgever van belang zijn. Denk hierbij aan zaken als:

 • Evaluatiemomenten & klachtenafhandeling
 • Werkkleding en persoonlijke presentatie
 • Communicatie en bereikbaarheid
 • Milieu & maatschappij (MVO)
 • ARBO & Veiligheid

Om erop toe te zien dat ook de kwaliteitsbeleving in orde is adviseren wij te allen tijde gebruik te maken van een communicatieplan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij er op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau overleg plaatsvindt. Ter Wal Facilitair Beheer kan desgewenst optreden als intermediair tussen beide partijen.

Voorts kunnen wij voor u  periodiek of op afroep de kwaliteitsbeleving toetsen. Dit kan middels telefonische enquêtes of via een enquête via email.

Ter Wal facilitair beheer | Meppel | T 06-41252626 | @ info@terwal-fb.nl | KvK: 74718746 | BTW: NL195000195B01
© 2023 Ter Wal Facilitair Beheer - realisatie: Drukkerij Kleen